AP

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Ang araling ito ay tungkol sa pagpapakilala sa sarili katulad ng pagsabi ng edad, pook ng kapanganakan at pangalan ng mga magulang.

Scroll to Top