ANG PILIPINAS BILANG ISANG BANSA

Handouts

ANG PILIPINAS BILANG ISANG BANSA

Handouts

ANG PILIPINAS BILANG ISANG BANSA

BANSA
 lugar o heograpikal na hangganang pampulitika
ito ang tinitirhn ng mga mammayan na may magkakaparehong lahi,kasaysayan,wika utura at pamahalaan .
Binubuo ng mga tao o mamayang nagkakaisa na naninirahan sa isang tiyak na teritoryo o hiwalay na entidad sa pampulitikang heograpiya, may kinikilalang pamahalaan na nagpapatupad ng batas ,at may ganap na kalayaan na nakapag sasarili.

Scroll to Top