Pangalawang gawain

Simbolismo

Panuto: Gamit ang photoshop o kahit anong photo editor, gumawa ng isang bagay na sumisimbolo sa ating wika.

Ang mga mag-aaral ay inaatasang makaguhit ng isang bagay na sumisimbolo sa ating wika o kung paano mabibigyang kahulugan ng isang mag-aaral ang wika.

Criteria:

Pagkamalikhain – 20

Orihanalidad – 10

Kalinisan – 10

Kabuuan – 30 puntos

Scroll to Top