Pangatlong Gawain

Repleksiyong papel

Panuto: mula sa tinalakay na paksa, sagutan ang mga sumusunod na katanungan:

  1. Bukod sa nabanggit sa talakayan, sa iyong palagay, ano-ano pang gawain at sitwasyon dapat gamitin ang Filipino bilang opisyal na wika?
  2. Ano-anong gawain naman dapat gamitin ang wikang Ingles?
Scroll to Top